கட்டுரை வரைதலும் சுருக்கமெழுதுதலும்

From நூலகம்
கட்டுரை வரைதலும் சுருக்கமெழுதுதலும்
34491.JPG
Noolaham No. 34491
Author -
Category கல்வியியல்
Language தமிழ்
Publisher தேசிய கல்வி நிறுவகம்‎‎
Edition 1990
Pages 24

To Read

Contents

 • உள்ளடக்கம்
 • அறிமுகம்
 • குறிக்கோள்கள்
 • முற்சோதனை
 • கட்டுரை என்பது என்ன?
 • கட்டுரை வகைகள்
 • கட்டுரை ஒன்றை எழுதுதல்
 • கட்டுரை எழுதும் ஆற்றலை வளர்த்தல்
 • கட்டுரை எழுதும் திறன்கள்
 • கட்டுரை எழுதும் போது ஏற்படும் தவறுகளும் அவற்றை நீக்குவதற்கான பரிகாரங்களும்
 • சுருக்கம் என்பது என்ன?
 • சுருக்கி எழுதும் போது கவனிக்க வேண்டியவை
 • பொழிப்பு
 • பிற்சோதனை
 • ஒப்படை
 • உசாத்துணை நூல்கள்
 • விடைகள்‎