கமநலம் 1980.12

From நூலகம்
கமநலம் 1980.12
49551.JPG
Noolaham No. 49551
Issue 1980.12
Cycle மாத இதழ்‎
Editor ராமேஸ்வரன், சோ.
Language தமிழ்
Pages 28

To Read

Contents

  • பொருளடக்கம்
  • கமத்துறையில் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்
  • சிறு கமக்காரர்களுக்கான முன்னோடித் திட்டம்
  • அபிவிருத்திப் பணிகளில் சர்வோதய இயக்கம்
  • சிறகு அவரையின் மகத்துவம்…...
  • கமநலம் செய்தி முனை
  • கிராம அபிவிருத்தியில் கி. அ. சபைகளின் பங்கு
  • மரக்கறிக்கு நியாய விலை
  • குறுக்கெழுத்துப் போட்டி