கருத்தியலும் வரலாறும்

From நூலகம்
கருத்தியலும் வரலாறும்
3770.JPG
Noolaham No. 3770
Author சண்முகலிங்கம், கந்தையா
மதுசூதனன், தெ.
Category வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher விழுது ஆற்றல் மேம்பாட்டு மையம்
Edition 2006
Pages 120

To Read

Contents

 • அறிமுகம் - க.சண்முகலிங்கம்
 • உள்ளே
 • வரலாறு என்றால் என்ன? - க.சண்முகலிங்கம், தெ.மதுசூதனன்
 • இலங்கை வரலாற்றின் பிரச்சினைகளும் வரலாறு பற்றிய பயமும் - சுதர்சன் செனவிரட்ண
 • வரலாற்றியலும் இனத்துவமும் - ஆர்.ஏ.எல்.எச்.குணவர்த்தன
 • கால்டுவெல்லின் கற்ப்பனைக் குழந்தை - போ.இரா.சுந்தரம்
 • தமிழர் வாழும் பிரதேசங்களும் வரலாற்று மூலங்களும் - சி.பத்மநாதன்
 • மட்டக்களப்பு பூர்வ சரித்திரம் வரலாற்று அறிமுகக் குறிப்பு - த.சிவராம்
 • சித்திரவேலாயுதர் காதல்: சில வரலாற்று குறிப்புக்கள் - சி.பத்மநாதன்
 • தமிழ்ச் சாசனங்களும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியும் - சி.பத்மநாதன்
 • தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களும் வரலாறும் - எ.சுப்பராயலு
 • எடுத்துரைக்கப்பட்ட நாட்டார் வழக்காறுகளை வகைப்படுத்தல் - தே.லூர்து
 • மாற்று வரலாற்றைத் தேடி - பேரா.ஆ.சிவசுப்பிரமணியம்
 • இந்தியாவை பற்றி - மார்க்ஸ்
 • இந்தியாவில் வரலாற்று ஆய்வுகள்
 • வரலாறுகளை எழுதுவது என்பது - செந்தில் பாபு, திண்டுக்கல் கே.அறம்