கருநாவு

From நூலகம்
கருநாவு
71598.JPG
Noolaham No. 71598
Author ஆழியாள்
Category தமிழ்க் கவிதைகள்
Language தமிழ்
Publisher மாற்று வெளியீடு
Edition 2013
Pages 82

To Read

Contents

 • ஆழியாள்
 • சில சொற்கள்
 • ஆழியாள் கவிதைகள்
 • அம்மா
 • 2 சைவரும் 1 சைவக்காரியும்
 • செவ்வரத்தம் பூ
 • குரு – 2
 • குமாரத்தி
 • மௌனம்
 • தாயும், மூன்று யாமங்களின் தேவதையும்
 • பெருமடி
 • அன்று புனித வெள்ளி 2013
 • வீடு
 • ஏமலாந்தியின் விடுமுறை நாள்
 • வரைபடம்
 • தப்ரேன் என்ற செரண்டிப் என்ற சில்லொன் =?
 • கொப்பித்தாளில் கிடந்த (பான் கீ மூனுக்கு விளங்காத) குறிப்பு யாருடையது?
 • Friend வ்வந்திட்டா
 • சூட்டுக்குச் சொந்தக்காரர்
 • ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று
 • நாட்கள் வரும்
 • சந்திப்போம்
 • முரண்
 • என் அண்ணன் வசந்தவுக்கு அவர்கள் கூறியதாவது
 • பிரியாவிடை
 • வாசனை
 • வெற்றிவாகை
 • நானும் வாழ்வும்
 • மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் – 7
 • பகல் விமானம்
 • பால் பெல்போரா – நடனம் முடிந்துவிட்டது
 • கொடுத்து வௌத்த குட்டிப் பெண்
 • காக்கைச் சிறகுகள்
 • வெளி பற்றிய கனவில்
 • கங்காரு
 • செந்தைல மரங்களும் நானும்…..
 • மூலக் கவிஞர்கள் பற்றிய குறிப்புகள்