கல்விக் கோட்பாடுகளும் இலக்கியக் கோட்பாடுகளும்

From நூலகம்
கல்விக் கோட்பாடுகளும் இலக்கியக் கோட்பாடுகளும்
68789.JPG
Noolaham No. 68789
Author ஜெயராசா, சபா.
Category இலக்கிய வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சண்சைன் கிரபிக்ஸ்
Edition 2004
Pages 146


To Read

Contents

 • முன்னுரை – சபா ஜெயராசா
 • பிளேட்டோவும் இலட்சியவாதமும்
 • ரூசோவின் இயற்பண்பு வாதம்
 • கொமீனியஸ் வழங்கிய அனைத்தறிவுக் கோட்பாடு
 • ஜோன்டூயி வழங்கிய பயன்கொள்வாதம்
 • மொன்ரிசோரி அம்மையாரின் குழந்தை சார்புக்கல்வி
 • இரவீந்திரநாத் தாகூரின் அழகியற் கல்விச் சிந்தனைகள்
 • போலோ பிறீறியுன் ஒடுக்குமுறை மீட்புக் கல்விச் சிந்தனைகள்
 • மிசேல் பூக்கோவும் மாற்றுவகையான கல்விச் சிந்தனைகளின் முகிழ்ப்பும்
 • கல்வியில் உடைப்புக் கோட்பாடு
 • இலக்கியத் திறனாய்வு
 • மிலெற் (Kate Millet) (1934- )
 • இசர் (Wolfang Iser) (1926 -)
 • இஸ்பிவாக் (G. C. Spivak) (1943 -)
 • ஈகெலிற்றர் (Terry Eagletor) (1943 -)
 • ஏகோ (Umberto Eco) (1932 -)
 • எலியற் (Thomas Steams Eliot) (1888 – 1965)
 • (Sir William Empson) (1906 – 1984)
 • ஃபிஸ் (Stanley Fish) (1938 -)
 • ஃபிறை (Northrop Frye) (1912 – 1991)
 • கனகரட்ணா (A. J. Canagaratna) (1934 - )
 • கிறிஸ்ரீவா (Lulia Kristeva) (1941 - )
 • கைலாசபதி (K. Kailasapathy) (1933 – 1982)
 • கூக்ஸ் (Bell Hooks) (1952 - )
 • சிவத்தம்பி (K. Sivathamby) (1932 - )
 • சிக்கொஸ் (Helene Cixous) (1937 - )
 • செட் (Edward Sald) (1935 - )
 • டெறிடா (Jacques Derrida) (1930 - )
 • மக்கான் (J. J. Mc Gann) (1937 - )
 • மான் (Paul De Man) (1919 – 1983)
 • றிச்சாட் (I. A Richards) (1893 – 1979)
 • லகான் (Jacques Lacan) (1901 – 1981)
 • லீவிஸ் (Leavis) (1895 – 1975)
 • லுகாஸ் (George Lukas) (1885 – 1971)
 • லொயிட்ராட் (J. F. Lyotard) (1924 – 1998)
 • ஜக்கோப்சன் (R. O. Jakobson) (1896 – 1982)
 • ஜேம்சன் (F. R. Jemson) (1934 - )
 • வில்லியம்ஸ் (Raymond Williams) (1921 – 1988)
 • வூல்வ் (Virginia Woolf) (1882 – 1941)
 • பக்தீன் (M. M. Bakthin) (1895 – 1975)
 • பார்த்தீஸ் (R. Barthes) (1915 – 1980)
 • பி. அவோயியர் (Simone De Beauvior) (1908 – 1986)
 • புறொப் (Vladimir Propp) (1895 – 1970)
 • பூங்கோ (Michel Foucault) (1926 – 1984)
 • இலக்கிய எண்ணக்கருக்கள்