கல்வித் தொழில் நுட்பம்

From நூலகம்
கல்வித் தொழில் நுட்பம்
34488.JPG
Noolaham No. 34488
Author -
Category கல்வியியல்
Language தமிழ்
Publisher தேசிய கல்வி நிறுவகம்‎‎
Edition 1991
Pages 44

To Read

Contents

 • அறிமுகம்
 • குறிக்கோள்கள்
 • முற்சோதனை
 • பகுதி I
  • கல்வித் தொழில் நுட்பம் என்றால் என்ன?
 • பகுதி II
  • நவீன கால கல்வித் தொழில் நுட்ப முன்னேற்றம்
 • பகுதி III
  • வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கு இலகுவான தொழில் நுட்பம்
 • பகுதி IV
  • வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கு பொறிமுறைத் தொழில் நுட்பம்
  • பொழிப்பு
  • பிற்சோதனை
  • ஒப்படை
  • விடைகள்‎