சின்னவெங்காயம்

From நூலகம்
சின்னவெங்காயம்
75057.JPG
Noolaham No. 75057
Author -
Category வேளாண்மை
Language தமிழ்
Publisher விவசாயத் திணைக்களம்
Edition -
Pages 52

To Read


Contents

 • அறிமுகம்
 • உள்ளூர் தேவை
 • மண்
 • நிலத்தைப் பண்படுத்தல்
 • சிபாரிசு செய்யப்பட்ட வர்க்கங்கள்
 • நடுகைக் காலம்
 • நடுகைப் பொருள்
 • நாற்றுமேடை அமைத்தல்
 • நடுகை
 • நீர்ப்பாசனம்
 • களைக் கட்டுப்பாடு
 • பசளைப் பாவனை
 • நோய்க் கட்டுப்பாடு
 • பூச்சிப் பீடைக் கட்டுப்பாடு
 • ஊடுபயிராகப் பயிரிடல்
 • அறுவடை செய்தலும், தயார்ப்படுத்தலும்
 • சின்னவெங்காய வரவு செலவு
 • சின்னவெங்காய பயிர்ச்செய்கை கால அட்டவணை