சூரியன் 1994.09-11

From நூலகம்
சூரியன் 1994.09-11
3163.JPG
Noolaham No. 3163
Issue செப்டெம்பர்-நவம்பர் 1994
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor எம்.எச்.எம்.ஜவ்பர்
Language தமிழ்
Pages 18

To Read

Contents

 • ஒரு தத்துவம் ஒரு யதார்த்தம் - நிதானிதாசன்
 • வாடி கிடந்தது போதும் - விஜயகௌரி
 • ஊருக்கு உபதேசம்
 • சிதைத்தது போதும்
 • சிற்பக் கூடம் - தாயுமாளவன்
 • இவைகளை உள்வாங்கி அவர்கள் வெளிப்படுத்தியவைகளில் சில
 • நம்பிக்கை நதியில் குளிக்கவா
 • இது உங்கள் தீர்ப்பு
 • சிறுகதை : அப்பாவும் மிச்சமிருப்பவையும் - தாயுமானவன்
 • சூரியன் சில குறிப்புரைகள் - இரா.ஜெட்ரொஸ்க்கி
 • அட்டைப்படக் கவிதை