தசமபின்னங்கள்

From நூலகம்
தசமபின்னங்கள்
34364.JPG
Noolaham No. 34364
Author -‎
Category கல்வியியல்
Language தமிழ்
Publisher தேசிய கல்வி நிறுவகம்‎
Edition 1992
Pages 68

To Read

Contents

 • அறிமுகம்
 • குறிக்கோள்கள்
 • முற்சோதனை
 • பகுதி I
  • தசமங்களைக் கூட்டலும் கழித்தலும்
 • பகுதி II
  • தசமங்களைக் கூட்டலும் கழித்தலும்
 • பகுதி III
  • தசம பின்னங்களும் சர்வதேச அளத்தல் அலகும்
 • பகுதி IV
  • தசமங்களைப் பெருக்கலும் வருத்தலும்
 • பகுதி V
  • முடிவுள்ள தசமமும் மடங்குத் தசமமும்
  • பொழிப்பு
  • பிற்சோதனை
  • ஒப்படை
  • விடைகள்‎