தமயந்தி

From நூலகம்
தமயந்தி
17606.JPG
Noolaham No. 17606
Author -
Category பழந்தமிழ் இலக்கியம்
Language தமிழ்
Publisher வட இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம்‎‎
Edition 1993
Pages 42

To Read

Contents

 • பதிப்புரை
 • வரலாறு : தமன முனிவர் வருகை, தமயந்தி பிறப்பு, நளன் அன்னத்தைக்காணுதல், அன்னம் தமயந்தியிடம் செல்லுதல்
 • தேவர்கள் தமயந்தியை மணக்க விரும்புதல்: நளனைத் தூதுபோக வேண்டும், நளன் தூது போக உடன்படல், நளன் தமயந்தியைக் காணுதல், தமயந்தி நளனையே மணக்க விரும்புதல்
 • தமயந்தியின் சுயம் வரம்: தேவர்கள் மாறுவேடம் பூண்டிருத்தல், தமயந்தி நளனுக்கு மாலை சூட்டல், குழந்தைகள் பிறப்பு
 • சனிஸ்வரன் சபதம்: நளனைப் புரட்கரன் சூதாட அழைத்தல், நளன் நாடு நகரை இழத்தல், நளனைத் தமயந்தி தேற்றுதல்
 • நளனும் தமயந்தியும் காடுபுகுதல்: நளன் வஸ்திரத்தை இழந்தமை, நளன் தமயந்தியைப் பிரிதல்
 • காட்டில் தமயந்தி வருந்துதல்: தமயந்தி வேடனைச் சபித்தல், தமயந்தியை முனிவர்கள் ஆதரித்தல்
 • தமயந்தி வியாபாரிகளைக் காணுதல்: மத யானைகள் அட்டகாசம், தமயந்தி சேதி நகரை யணுகுதல்
 • நளன் கார்க்கோடகளைக் காணுதல்: நளன் உருவம் மாறுதல், நளன் இருதுபன்னனை அடைதல், நளன் தமயந்தியை நினைத்து வருந்துதல்
 • தமயந்தியைத் தூதுவன் காணுதல்: அரசி தமயந்தியை இன்னாளென அறிதல், தமயந்தி விதர்ப்பதேசம் திரும்புதல்
 • தமயந்தி நளனைத் தேட ஆளனுப்புதல்: தமயந்திக்குச் சுயம்வரமென்று கேட்ட நளன் வருந்துதல், இருபதுபன்னன் சுயம்வரத்துக்கேகுதல், வீமனை இருதுபன்னன் காணல், நளனைக் காணத் தமயந்தி தோழியை அனுப்புதல், நளன் குழந்தைகளைக் காணுதல், நளனைத் தமயந்தியறிதல், நளன் நாடு நகரைத் திரும்ப அடைந்து சந்தோஷமாக வாழ்தல்