தமிழர் மருத்துவம் அன்றும் இன்றும்

From நூலகம்
தமிழர் மருத்துவம் அன்றும் இன்றும்
66447.JPG
Noolaham No. 66447
Author சிவகடாட்சம், பாலசுப்பிரமணியம்
Category மருத்துவமும் நலவியலும்
Language தமிழ்
Publisher வானவில் வெளியீட்டகம்
Edition 2006
Pages 284

To Read

Contents

 • பகுதி - 1: தமிழர் மருத்துவத்தின் வரலாறு
  • உலக வரலாற்றில் மருத்துவம்
   • சரித்திரம் படைத்த மருத்துவர்கள்
    • உலகம் அறிந்த முதலாவது மருத்துவர் இம் ஹோரெப் (கி. மு 2630) Imhotep
    • மேலைத்தேய மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போக்கிரட்டீஸ் (கி. மு. 460 - 377) Hippocrates
    • கிரேக்கத்தின் புகழ்பெற்ற இரு மருத்துவர்கள் ஹிரோபிலோஸ் (Herophilos) எராசிஸ்ரோஸ் (Erasistratus)
    • ரோமாபுரிப் பேரறிஞர் கலென் (கி. பி 130 - 121) Galen
    • சீன நாடிவல்லுனர் வாங் – சூ - ஹோ Wang Shu – Ho
    • மருத்துவத்தின் இளவரசன் அவிசென்னா (கி. பி 980 - 1037) Avicenna
  • இந்திய மருத்துவ வரலாறு
   • ஆயுள்வேதப்பிதாமகர் தன்வந்தரி (கி. மு 6000) Dhanvanthrie
   • புத்தரின் மருத்துவர் ஜீவககுமாரபச்சன் (கி. மு. 500) Jivaka Kumarabachchan
   • ஆயுள்வேதப் போதனாசிரியர் ஆத்திரேயர் (கி.மு. 500 - 600)Atreya
   • ஆயுள்வேத நூலாசிரியர் சரகர் (கி. பி 100) Caraka
   • ‘வாகடம்’ தந்த வாக்பட்டர் (கி. பி, 600) Vagbhatta
  • பௌத்தமும் மருத்துவமும்
  • தமிழகத்தில் ஆயுள்வேதம்
   • வீரசோழன் ஆதுலசாலை (கி. பி 1063 - 1069)
  • தமிழகத்தின் சித்தர் மரபு
  • தமிழில் மருத்துவ நூல்கள்
   • அகத்தியர் நூல்கள்
   • தேரையர் நூல்கள்
   • செகராச சேகரம் தமிழ் வாகடத் தொகுப்பு (கி. பி 1500)
   • பரராச சேகரம் (கி. பி 16 ஆம் நூற்றாண்டு)
  • தமிழர் மருத்துவத்தின் தனிச்சிறப்புக்கள்
   • நோய் நிதானம் (Disease diagnosis)
   • அங்காதி பாதம் (Human anatomy)
   • சர்ப்ப சாஸ்திரம் (Snakebites)
   • அட்டை விதி (Leach treatment)
   • இரச மருத்துகள் (Mineral drugs)
 • பகுதி – 2 : உணவே மருந்து
  • அளவறிந்து உண்க (Diet Control)
  • கொலெஸ்ரெறோல் (Cholesterol)
  • இருதய வியாதிகள் (Heart diseases)
  • உயர் இரத்த அழுத்தம் (High blood pressure)
  • மூட்டுவாதம் (Arthritis / Rheumatism)
 • பகுதி – 3: வீட்டு வைத்தியம்
  • செமியாக்குணமும் வாய்வும் (Indigestion and Flatulence)
  • மலச்சிக்கல் (Constipation)
  • மூலவியாதி (Haemorrhoids)
  • வயிற்றோட்டம், சீதபேதி (Diarrhoea / Dysentery)
  • குடற்புழுக்கள் (Intestinal worms)
  • நெஞ்செரிவு (Heartburn)
  • வயிற்றுப்புண், குடல்புண் (Gastric ulcer / Peptic ulcer)
  • வாந்தி (Vomiting)
  • விக்கல் (Hiccup)
  • நீரிழிவு (Diabetes)
  • சலக்கடுப்பு (Urinary Tract Infection)
  • சிறுநீரகக் கற்கள்(Kidney Stones)
  • தடுமல் (Common cold)
  • இருமல் (Cough)
  • காய்ச்சல் (Fever)
  • தலைவலி (Headache)
  • காதுவலி (Earache)
  • பெரும்பாடு (Menorrhagia)
  • சூதகவலி (Dysmenorrhea)
  • வெள்ளைபடுதல் (Leucorrhoea)
  • அலோஜி (Allergy)
  • ஆஸ்த்மா (Asthma)
  • மஞ்சட்காமாலை (Hapatitis / Jaundice)
  • காசம் – ரீ.பி (Tuberculosis)
  • எய்ட்ஸ் (AIDS)
  • தைறோய்ட் (Thyroid)
  • கிரந்தி (Eczema)
  • பொடுகு (Dandruff)
  • படர்தாமரை (Ringworm)
  • எரிகாயம் (Burns - Minor)
  • கட்டு, புண் (Boils / abscesses)
  • முகப்பரு (Acne / Pimples)
  • முகத்தில் சுருக்கங்கள் (Wrinkles)
  • கூந்தலைப் பாதுகாக்கும்முறை (Hair Protection)
  • பூச்சிக்கடி (Insectbites and Stings)
  • பல்வலி (Toothache)
 • பகுதி – 4: மூலிகை ஆய்வு
  • மூலிகை ஆய்வின் முன்னோடிகள்
  • மருத்துவ நூல்கள் கூறும் மூலிகைகளை இனம்காணல்
  • மூலிகை அட்டவணை
 • பிண்ணினைப்பு
  • ஏட்டில் உள்ளபடி
  • References