தமிழில் ஐந்திலக்கண மரபு

From நூலகம்
தமிழில் ஐந்திலக்கண மரபு
62006.JPG
Noolaham No. 62006
Author செல்வரஞ்சிதம் சிவசுப்பிரமணியம்
Category பழந்தமிழ் இலக்கியம்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 2006
Pages 146

To Read

Contents

 • முகவுரை – கலாநிதி செல்வரஞ்சிதம் சிவசுப்பிரமணியம்
 • அணிந்துரை
 • வாழ்த்துரை – எஸ். சிவலிங்கம்
 • ஜந்திலக்கண மரபு
 • தொல்காப்பியம் கூறும் ஜந்திலக்கண மரபு
  • வீரசோழிய ஜந்திலக்கண மரபு
  • இலக்கண விளக்கம்
  • தொன்னூல் விளக்கம்
  • முத்து வீரியம்
  • சுவாமிநாதம்
  • ஜந்திலக்கண மரபு ஏன் பிற்காலத்தில் இல்லாமற் போனது
 • வீரசோழியம் கூறும் ஜந்திலக்கணம்
  • எழுத்து இலக்கணம்
  • சொல் இலக்கணம்
  • பொருள் இலக்கணம்
  • யாப்பதிகாரம்
  • அணியிலக்கணம்
 • தொன்னூலில் விளக்கம் கூறும் ஜந்திலக்கண மரபு
  • எழுத்து இலக்கணம்
  • சொல்லிலக்கணம்
  • பொருளதிகாரம்
  • யாப்பதிகாரம்
  • அணியதிகாரம்