நிறுவனம்:அம்/ நிந்தவூர் அட்டப்பள்ளம் சிங்காரபுர மாரியம்மன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நிந்தவூர் அட்டப்பள்ளம் சிங்காரபுர மாரியம்மன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நிந்தவூர்
Address அட்டப்பள்ளம், நிந்தவூர், அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நிந்தவூர் அட்டப்பள்ளம் சிங்காரபுர மாரியம்மன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறைமாவட்டத்தில் நிந்தவூர் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.