நிறுவனம்:கிளி/ கனகபுரம் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ கனகபுரம் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address கனகபுரம், கிளிநொச்சி
Telephone 021-320-8214
Email
Website