நிறுவனம்:கிளி/ குஞ்சுப்பரந்தன் ஐயானார் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ குஞ்சுப்பரந்தன் ஐயானார் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place குஞ்சுப்பரந்தன்
Address குஞ்சுப்பரந்தன், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


குஞ்சுப்பரந்தன் ஐயானார் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் குஞ்சுப்பரந்தன் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.