நிறுவனம்:கிளி/ முருகானந்தா கல்லூரி

From நூலகம்
Name கிளி/ முருகானந்தா கல்லூரி
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address முரசுமோடை, பரந்தன், கிளிநொச்சி
Telephone 94776171397
Email tvarathan2012@gmail.com
Website www.murugananthamv.sch.lk