நிறுவனம்:கிளி/ முழங்காவில் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ முழங்காவில் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address விநாயகபுரம், முழங்காவில், கிளிநொச்சி
Telephone 0778692777, 0776699920
Email s.kanapathi@hotmail.com s.santhiran@hotmail.com
Website www.mulankavilmv.sch.lk