நிறுவனம்:கிளி/ வட்டக்கச்சி மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ வட்டக்கச்சி மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address கெட்சன் வீதி, வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website www.kilivmv.sch.lk