நிறுவனம்:மருதமுனை பொதுசன நூலகம்

From நூலகம்
Name மருதமுனை பொதுசன நூலகம்
Category நூலகம்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address கல்முனை மாநகர சபை, மருதமுனை, அம்பாறை
Telephone 067-2229475
Email
Website