நூல்தேட்டம் 1990.07

From நூலகம்
நூல்தேட்டம் 1990.07
30325.JPG
Noolaham No. 30325
Issue 1990.07
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor செல்வராஜா, என்.
Language தமிழ்
Pages 22

To Read

Contents

  • நுழைவாயில் – என். செல்வராஜா
  • நூற்பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பற்றிய சில குறிப்புகள்
  • வகுப்பாக்க ஒழுங்கு
  • பொது விடயங்கள்
  • நூல் ஆசிரியர் அட்டவணை
  • நூல் தலைப்பு அட்டவணை
  • நூலாய்வுக் குறிப்பு – கே. எஸ். சிவகுமாரனின் “கைலாசபதியும் நானும்”
  • அறிவித்தல்