நோக்கிலான பெண்கள்

From நூலகம்
நோக்கிலான பெண்கள்
4250.JPG
Noolaham No. 4250
Author -
Category பெண்ணியம்
Language தமிழ்
Publisher பெண்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம்
Edition 2000
Pages 168

To Read

Contents

  • முன்னுரை
  • பொருளடக்கம்
  • கல்வியும் பயிற்சியும் - சுவர்ணா ஜயவீர
  • பெண்களும் சூழல் விளைவுகளும் - கமினி மீதெனிய விதாரன
  • இலங்கையில் பெண்களும் சூழல் விளைவுகளும் - குமுதினி சாமுவேல்
  • சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் - கமீனா குணரத்ன
  • பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை - குமுதினி சாமுவேல்
  • பெண்களும் ஊடகமும் - சுனிலா அபேசேகர