பிரவாதம் 2003.01-06

From நூலகம்
பிரவாதம் 2003.01-06
8021.JPG
Noolaham No. 8021
Issue ஜனவரி/யூன் 2003
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor நுஃமான், எம். ஏ.
Language தமிழ்
Pages 116

To Read

Contents

  • கறுப்பு ஜீலையை நினைவு கூர்தல் - எம்.ஏ.நுஃமான்
  • கூகியும் ஆபிரிக்க இலக்கியமும் - எஸ்.வீ.ராஜதுரை
  • பேனாமுனைகள், துப்பாக்கி முனைகள், கனவுகள் - கூகி வா.தியாங்கோ - தமிழில்: ஏ.ஜே.கனகரத்தினா
  • கூகி வா தியாங்கோவின் சிலுவையில் தொங்கும் சாத்தான் நாவலில் இருந்து - தமிழாக்கம்:அமரந்தா - சிங்கராயர்
  • கருச்சிதைக்கப்பட்ட ஒரு புரட்சி - நவால் எல் ஸாதவி 'நெருப்பினூடு நடத்தல்' என்ற நூலில் இருந்து - தமிழில்: சி.சிவசேகரம்
  • நேபாள மக்கள் யுத்தத்தில் பெண்களின் தலைமைத்துவப் பிரச்சனை - தோழியர் பார்வதி - தமிழில்: சி.சிவசேகரம்