புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல்

From நூலகம்
புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல்
4384.JPG
Noolaham No. 4384
Author க. குணராசா
Category புவியியல்
Language தமிழ்
Publisher கமலம் பதிப்பகம்
Edition 2004
Pages 243

To Read

Contents

 • முன்னுரை - க.குணராசா
 • ஆய்வுக்குரிய நூல்கள்
 • புள்ளிவிபரப் படவரை கலையியல் ஆரம்ப விளக்கம்
 • பொருளடக்கம்
 • ஆரம்ப விளக்கம்
 • பார் வரைப்படங்கள்
 • சில்லு விளக்கப்படங்கள்
 • கோட்டு வரைப்படங்கள்
 • மீடிறன் வரைப்படங்கள்
 • காலநிலை வரைப்படங்கள்
 • சிதறல் வரைப்படங்கள்
 • சமயகணிய / இடக்கணியப் படங்கள்