பெண்ணுரிமை கண்காணிப்பு ஆண்டறிக்கை 1999

From நூலகம்
பெண்ணுரிமை கண்காணிப்பு ஆண்டறிக்கை 1999
4503.JPG
Noolaham No. 4503
Author -
Category பெண்ணியம்
Language தமிழ்
Publisher பெண்கள் தொடர்பூடகக்
கூட்டமைப்பு
Edition 1999
Pages 90

To Read

Contents

 • பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள்
  • உரிமைகள் சம்பந்தமான கட்டமைப்பு
  • குற்றவியல் நீதி முறைமை
  • சேவைகளை வழங்குதல்
 • பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைச் செயலகளின் வகையில் பெண்ணுரிமைகள் கண்காணிப்பு மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அறிக்கையிடல்
  • வீட்டு வன்முறைச் சம்பவங்கள்
  • வீட்டு வன்முறைச் செயல்கள் பற்றி 1998இல் பத்திரிகைகளில் செய்தியிடப்பட்ட சம்பவங்கள்
  • தண்டனைத் தீர்ப்புகள் பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டிருந்தன
  • முறையில்லாப் புணர்ச்சி
  • வீட்டு வன்முறைகளும் தற்பாதுகாப்பும்
  • பெண்களின் வாழ்க்கை மீதான வீட்டு வன்முறைகள் தாக்கம்
  • வீட்டுப் பணிப்பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகள்
  • பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுகள்
  • பாலியல் தொந்தரவுகள் சம்பந்தமாக ஏற்புடைய சட்டம்
 • பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவங்கள்
  • வயது குறைந்தவர்கள் மீதான பாலியல் வல்லுறவுகள்
  • வயது வந்த பெண்கள் மீது புரியப்பட்ட பாலில் வல்லுறவுகள்
  • பாலியல் வல்லுறவு சம்பந்தமான சட்டம்
  • கருக்கலைப்பு சம்பந்தமான சட்டம்
  • சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரயோகம்
  • பெண்களும் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றுகின்ற பெண்களும்
  • வன்முறை சம்பவங்கள்
  • வைத்திய பரிசோதனை
  • பலவந்தமான கருத்தடை
  • சட்டரீதியான வரையறைகள்
  • பெண்களும் இனப்பிரச்சினையும்
  • கண்டியிலும் கொழும்பிலும் நிகழ்ந்த குண்டு வெடிப்புகள்
  • தேடுதல் நடபடிக்கைகளும் பெண்களும்
  • யாழ்ப்பாணத்தின் உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல்
  • பெண்களும் தேர்தலும்
  • யாழ் மேயர் திருமதி சரோஜினி யோகேஸ்வரன் படுகொலை
  • நிலக்கண்ணி வெடிகள்
  • வடக்கில் காணமல் போதல்
  • செம்மணி புதைகுழிகள்
  • ஆயுதப்போராட்டமும் சிறார்களும்
  • நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டுகோள்
  • எல்லைப்புறக் கிராமங்கள்
 • இருப்பிடம் இல்லாதொழிதலும் மீளக்குடியமர்த்தலும்
 • மீளக் குடியமர்த்தல் மற்றும் உணவைப் பெற்றுக்கொள்ளல் பற்றிய பிரச்சினை
 • இடம் பெயர்வதற்கான சுகந்திரம்
 • மரணங்களும் காயங்களும்
 • யுத்த வலயத்தில் பொதுமக்கள் மீது புரியப்பட்ட தாக்குதல்களுள் சில
 • சிறைவைக்கப்பட்டுள்ள பெண்கள்
 • யுத்தத்தின் போது காணாமல் போன படைவீரர்களும் யுத்தம் காரணமாக விதவைகளும்
 • யுத்தச் செலவினங்கள்
 • வெகுசனத் தொடர்பு ஊடகங்களின் பொறுப்பு