பெரட்டுக்களம் 2015.08

From நூலகம்
பெரட்டுக்களம் 2015.08
15899.JPG
Noolaham No. 15899
Issue ஆவணி, 2015
Cycle -
Editor -
Language தமிழ்
Pages 36

To Read


Contents

 • எழுச்சிக் கொள்வோம்
 • மலையக பண்பாட்டுப் பேணுகை: சிக்கல்களும் சவால்களும் - கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
 • மலையக தேசியம் சிதைக்கப்படும் கலாசாரம் - வோல்டர் டெரி
 • உழைப்பாளர் மண் (கவிதை) - அகஸ்டா, மா. ச.
 • மலைத் தேசத்தில் (கவிதை) - மலைத்தம்பி
 • மலையக நாட்டுபுறப் பாடல் - விமலநாதன்
 • உயிர் மண் - குமார், சி.
 • இரத்த எண்ணெய் (கவிதை) - ஜெயா
 • சந்தா மொய் (கவிதை) - வள்ளி
 • பசுமை பூமி (கவிதை) - எஸ். எஸ்.
 • குளவிகளாய் - அருணா
 • மலையக தமிழரின் பாரம்பரிய பண்பாட்டு விழுமியங்கள்
 • இலங்கையின் முதலாவது தொழிற்சங்க தியாகி: முல்லேயா கோவிந்தன்