யாழ்ப்பாண அரச பரம்பரை

From நூலகம்
யாழ்ப்பாண அரச பரம்பரை
4220.JPG
Noolaham No. 4220
Author க. குணராசா
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher யுனி ஆர்ட்ஸ் பிறைவேட் லிமிடெட்
Edition 2000
Pages 40

To Read

Contents

 • முன்னுரை - க.குணராசா
 • வடவிலங்கை அரசும் புரதான மக்களும்
 • வடவிலங்கை அரசின் மன்னர்கள்
 • சிங்கைநகர் அரசு
 • யாழ்ப்பாண இராச்சியம்: விஜய காலிங்கன்
 • சங்கிலி செகராசசேகரனும் பரநிரூபசிங்கனும்
 • பரநிரூப சிங்கள பரம்பரை
 • விசயதெய்வேந்திரமுதலி
 • இளையதம்பி - நரசிங்கன்
 • உசாவிய நூல்கள்
 • பின்னிணைப்பு