வலைவாசல்:யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள்/நூலகத்தில் யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள்

From நூலகம்

நூலக நிறுவனம் யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவரும் பத்திரிகைகளை கொள்வனவு செய்து அதனை மின்வருடி பாதுகாப்பதோடு அதனை அனைவரும் வாசிக்க கூடிய வகையில் இணையத்தில் வெளியிடுகின்றது.

Total : 114,915 | Total : 3,589,314

Type of Documents : Project Noolaham [92,805] Multimedia Archive [22,289] சுவடிகள் [678]

Information Resource Type : Books [12,914] Magazines [13,977] Newspapers [57,130] Pamphlets [1,076] சிறப்பு மலர்கள் [5,747] நினைவு மலர்கள் [1,561] அறிக்கைகள் [470]

Categories : Authors [5,505] Publishers [4,717] Year of Publication [197]

Reference Resources : Organizations [1,723] People [3,194] | Key Words [122] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [2,175] | Upcountry Archive [1001] | Women Archive [1,4555]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [10494] | Project Vaasihasaalai [58] | Early Tamil Works [595]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [798]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [1,179] | Caste in Sri Lanka [111] | Uthayan [10,241] Tamil Manuscripts [678]

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Jaffna Prostestant Documentation [324] Tamil Documentation Conference 2013