விநாயக பரத்துவம்

From நூலகம்
விநாயக பரத்துவம்
15163.JPG
Noolaham No. 15163
Author குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.‎
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 1966
Pages xx+104

To Read


Contents

 • நூன்முகம் - ம. வே. திருஞானசம்பந்தன்
 • முகவுரை - சி. கணேசையர்
 • ஸ்ரீமத் அ. கந்தசாமிப்பிள்ளை - அ. கந்தசுவாமி
 • பிழை திருத்தம்
 • விஷய அட்டவணை
 • விநாயக பரத்துவம்
 • கயமுகாசுர சங்காரமூர்த்தி
 • அநந்தசாப நிவாரணமூர்த்தி
 • பிரணவமூர்த்தி
 • புராண பரிபாலனமூர்த்தி
 • பரமாசாரியமூர்த்தி
 • திருமுறை கண்டமூர்த்தி
 • வரம்பெறு மூர்த்தி
 • விக்கினேசுவர மூர்த்தி
 • அச்சறுத்தருண் மூர்த்தி
 • மூலாதாராதிப மூர்த்தி
 • பிரதட்சிண மூர்த்தி
 • ஆபத்சகாய மூர்த்தி
 • வலம்புரி விநாயகமூர்த்தி
 • விகடசக்கர விநாயகமூர்த்தி
 • கூர்மசங்கார மூர்த்தி
 • சந்திர சிக்ஷா ரக்ஷக மூர்த்தி
 • இந்திரானுக்கிரக மூர்த்தி
 • அகத்தியானுக்கிரக மூர்த்தி
 • இராவண கர்வபங்க மூர்த்தி
 • மகாபாரத லிகிதமூர்த்தி
 • விண்டு விநாயக மூர்த்தி
 • சமிமந்தாரானுக்கிரக மூர்த்தி
 • பாலசந்திர மூர்த்தி
 • மயூரேச மூர்த்தி
 • புஜங்காபரண மூர்த்தி
 • வல்லாள மூர்த்தி
 • வக்கிரதுண்ட விநாயகமூர்த்தி
 • சித்தி புத்தி திருமணமூர்த்தி
 • சித்தி விநாயக மூர்த்தி
 • வல்லபா கணேசமூர்த்தி