வேதாகம நிரூபணம்

From நூலகம்
வேதாகம நிரூபணம்
15162.JPG
Noolaham No. 15162
Author குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.‎
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher கரணவாய் சைவ ஆராய்ச்சிச் சங்கம்‎
Edition 1950
Pages 76

To Read


Contents

 • முகவுரை - கு. வைத்தீசுவரக் குருக்கள்
 • மதிப்புரை: கரணவாய் சைவ ஆராய்ச்சிச் சபைக் காரியதரிசி ஸ்ரீமத் பண்டிதர் ஞா. சபாபதிதேசிகர் அவர்கள் எழுதியது
 • வேதாகம நிரூபணம்
  • ஆரியமும் தமிழும்
  • பூருவபக்ஷம்
  • சித்தாந்தம்
  • சைவத்திருமுறைகள்
  • திருமூலநாயனார்
  • வடமொழி மந்திரங்கள்
  • பொதுமொழி
  • வடமொழியை ஒதுக்கித் தருவானேன்
  • அத்துவாவடிவம்
  • மந்திரவடிவம்
  • தேவாரம் திருவாசகம் திருமந்திரம்
  • வேதாகமங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ளன
  • சிவஞானமுனிவர் சிவஞானபோத பாடியம்
  • ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
  • சங்கரபண்டிதர்
  • சிவாகமத் தோற்றம் - உமாபதிசிவாசாரியார்
  • மறை வேதம் அந்தணர் பார்ப்பார் வேள்வி
  • இருக்கு
  • உருத்திரம்
  • அகமருடணம்
  • காயத்திரி
  • சாமம்
  • கிரியை
  • விவேசனம்
  • சாதிப்பிரிவு
  • அந்தணர்
  • சைவசமயநெறி சிவநெறிப்பிரகாசம்
  • உமாபதிசிவம் - சிவப்பிரகாசம்
  • திருமந்திரம் - ஆகமத்தோற்றம்
  • சிவாகம தூஷணம்
  • உயிர்கள் கதி அடைதல்
  • அப்பயதீட்சிதர் - அரதத்தாசாரியார்
  • நொடித்தான் மலைப்பதிகம் - ஞானஉலா
  • அப்பூதி அடிகள் நாயனார்
  • புற்றிடங் கொண்ட புராதனன்
  • எம்பிரானுடைய கோயில்புக்கு
  • கோயிலினிற் புறமுன்றிக் கொடுபுக்கு கும்பிடுவித்து
  • தேவார திருவாசகம் தமிழ்மறை
  • கருவூர்த் தேவர்
  • திருப்புகழ்
  • வேதப் பொருளை நிச்சயித்தல்
  • வெள்ளியம்பலவாண முனிவர்
  • வேதம் இழிக்கற்பாலதல்ல
  • ஆகம இதிவழி ஆலய பூசை
  • சுருதி லக்ஷணம்
  • தொல்காப்பியம்
  • மெய்கண்டதேவர்
  • மறை
  • பிரணவம் சொல்லி மறை பயிலுதல்
  • தத்துவமசி
  • வடமொழி வழக்கு
  • குமரகுருபர சுவாமிகள்
  • தமிழ்மதம்
  • அருணகிரிநாத சுவாமிகள்
  • ஆசியுரை - முடிபுரை
 • பொருளுபகரித்த சைவாபிமானிகள்